История на училището

знаменаОсновно училище „Кирил и Методий” село Замфир /бившето село Дългошевци/ е основано през 1855 година и е възрожденско. През 2015 година училището става на 160 години. Първото училищно помещение се е състояло от две стаи. Едната била учебна, а другата се ползвала като канцелария. Училищното помещение се е ползвало до 1893 година. От 1893 година училището се преобразувало в Първоначално училище и било наименовано на двамата братя Кирил и Методий.

За периода от 1893 година до 1921 година в училището са учителствали около 40 учители, повечето от които са били от град Лом.

През 1921 година към Първоначално училище „Кирил и Методий” се открива прогимназиален курс, а през 1922 година се въвежда 2 и 3 клас. Училището започва да се именува – Образцово основно училище „Кирил и Методий”.