ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Кирил и Методий”, село Замфир, Община Лом
тел. 09726 / 2377, E- mail:kiril_42@abv.bg

draw

Прием на заявления за записване в Подготвителна група и 1 клас
за учебната 2017 / 2018 година

В канцеларията на ОУ „Кирил и Методий”“