Ръководство на училището

Директор:

Лена Димитрова Иванова
Телефон: 0887482432, 0894472696
E- mail: kiril_42@abv.bg, elena421965@abv.bg

Адрес:с.Замфир

Община Лом

ул.“Яне Сандански“№4