ПЛАНОВЕ

Учебна  2023 – 2024 годинаПлан за заседанията на Педагогическия съвет

 

Учебна  2022 – 2023 година