Училищен план-прием в първи клас

Училищен – план прием в I клас за учебната 2024 – 2025 годинаУчилищен – план приев в I клас

Училищен план – прием в I клас за учебната 2023 – 2024 годинаУчилищен план-прием 1 клас

 

Училищен план-прием в първи клас за учебната 2022 – 2023 година.Училищен план-прием в първи клас.