Училищен план-прием в пети клас

Училищен план – прием в V клас за  учебната 2024 – 2025 година.Училищен – план прием в V клас

Училищен план – прием в V клас за учебната 2023 – 2024 годинаУчилищен план – прием 5 клас

Училищен план – прием в пети  клас за учебната  2022 – 2023 година.Училищен план-прием в пети клас.