Защита на личните данни

Информация и данни за контакт с Администратора:

  • Наименование:  Основно училище „Кирил и Методий“
  • ЕИК/Булстат: 000312092
  • Адрес:  с. Замфир, общ. Лом, обл. Монтана, ул. „Яне Сандански“ № 4 
  • Телефон: 0887482432
  • Ел. поща:  kiril_42@abv.bg
  • Интернет страница: https://ou-zamfir.eu/

Данни за контакт с Длъжностното лице  по защита на данните: