Седмично разписание на учебните часове

Седмично разписание на  учебните часове за  Втория срок на учебната 2023 – 2024 година.

 

Седмично разписание на учебните часове за Първия срок на учебната 2023 – 2024 годинаСедмично разписание на учебните часове за Първия срок на учебната 2023 – 2024 година