ОРЕС

 

  • Декларация за съгласие от родител / настойник Приложение №2ДЕКЛАРАЦИЯ 2
  • Декларация за съгласие  от  родител / настойник на  ученик  със  СОП, ДЕКЛАРАЦИЯ 3Приложение
  • Декларация от  родител към Процедура  за ОРЕСDEKLARACIA-ORES РОДИТЕЛ
  • Заявление към Процедура  за ОРЕС  за ученици  до 14 годиниzajv_ORES1-до 14 години
  • Заявление към Процедура за ОРЕС  за ученици  от 14 до 18 годиниzajv_ORES2-14-18 години