Обществен съвет

Към училището беше сформиран обществен съвет. Негови членове са:

  • Петя  Бориславова  Петрова
  • Росица  Красимирова
  • Дочка  Костова  Йолова