Бюджет

План за разходите по бюджета  за 2022 година.План за разходите по бюджета за 2022 година


Документи  за трето  тримесечие  на  2022 година

Документи  за второ тримесечие  на 2022 година:

Документи  за първо тримесечие  на  2022 година: