Бюджет

План за разходите по бюджета

Документи за четвърто тримесечие на 2023 година

Документи  за третото тримесечие  на 2023 година

Документи за второто тримесечие на 2023 година

Документи  за първото тримесечие  на 2023 година

 

План за разходите по бюджета  за 2022 година.План за разходите по бюджета за 2022 година

Документи  за четвъртото тримесечие  на  2022 година


Документи  за трето  тримесечие  на  2022 година

Документи  за второ тримесечие  на 2022 година:

Документи  за първо тримесечие  на  2022 година: