Бюджет

План за разходите по бюджета  за 2022 година.План за разходите по бюджета за 2022 година

Документи  за четвъртото тримесечие  на  2022 година


Документи  за трето  тримесечие  на  2022 година

Документи  за второ тримесечие  на 2022 година:

Документи  за първо тримесечие  на  2022 година: